Forening

Kroniker bevilling

Hvor stort beløb skal man købe medicin for for at få 'kroniker bevilling'?

Kære PTU

Jeg fik at vide, sidst jeg var på apoteket for at hente smertestillende medicin, at man kunne søge noget, som hedder 'kroniker bevilling', når man har en kronisk sygdom.

Da jeg har piskesmeld, skulle jeg kunne få det, da jeg køber meget medicin. Så jeg ringede til min læge og snakkede med hende om det. Hun sagde, at jeg ikke kunne få det, da jeg ikke brugte nok penge på medicin. Sidst jeg var på apoteket, stod der på min bon, at jeg har brugt 19000 kr. i den ctr-periode, som for mig udløber den 25 marts.

Hvor meget er nok? Jeg har hørt, at det bare skal være over 15000 kr., men er det med eller uden den ctr-ting?

Kære medlem

Reglerne for 'kroniker bevilling' er følgende:

"Lægemiddelstyrelsen kan efter ansøgning fra den behandlende læge bestemme, at tilskuddet til personer, som lider af en vedvarende eller kronisk sygdom, og som har et stort varigt og fagligt veldokumenteret forbrug af medicin, kan stige til 100% af den del af egenbetalingen, som udgår mere end 3.410 kr. årligt. Dette svarer til et køb af tilskudsberettiget medicin pr.år på 17.545 kr, for personer over 18 år og 19.095 kr for børn og unge".

(Ovenstående er citeret fra lægernes "kittelbog" Medicin.dk - side 894 i 2008 udgaven)

I praksis vil det sig, at forudsætningen for at kunne få tilskud er, at

  1. Du lider af en kronisk sygdom (hvad du jo gør)
  2. At dit medicin forbrug er varigt (det er det jo også)
  3. At den medicin du får er fagligt velbegrundet (det skal din læge jo kunne stå indefor)
  4. At du skal bruge medicin for mere end 17.545 kr om året, det svarer til at du selv betaler mere end 3.410 kr. om året.når de generelle tilskud er fratrukket
  5. Din læge søger tilskuddet til dig (det vil sige at man ikke selv kan søge)

Hvad angår beløbets størrelse, så skal lægen ikke stå inde for, at du kommer til at bruge mere end de 3.410/ 17.545 kr. om året. Apotekernes EDB-system er indrettet således, at du først får tilskuddet, efter at du rent faktisk har betalt 3.410 kr på et år.

Sagt på en anden måde, så kan din læge søge tilskud, når punkt 1-3 er opfyldt, og systemet sørger for, at du ikke kan få tilskuddet, før du opfylder punkt 4.

Hvis din medicinudgift ligger langt under de 3.410 kr, kan man sige, at det vil være spildt ulejlighed at søge, men du kommer ikke til at få tilskuddet uberettiget.

Med venlig hilsen

Lise Kay
Overlæge

Kontakt

Hovedafdeling

PTU, Fjeldhammervej 8,
2610 Rødovre

Tlf.: 36 73 90 00
Fax: 36 73 90 01
E-mail: ptuptu.dk

Polio Trafik og Ulykkedes skadede

PTU - Livet efter ulykken er en landsdækkende forening, der arbejder for at skabe ligeværdige vilkår og øget livskvalitet for de over 100.000 danskere, som har alvorlige skader efter en ulykke eller sygdom.

PTU driver derudover et specialsygehus for personer med varigt bevægelses-
handicap samt en bilafdeling, der gør det muligt for handicappede at blive selvkørende.

Afdeling Aarhus

PTU, Rehabiliteringsparken
MarselisborgCentret
P. P. Ørumsgade 11, bygning 3C
8000 Aarhus C

Tlf.: 36 73 90 00
Fax: 36 73 90 01

Åbningstider

Mandag-torsdag: kl. 8.00-16.00
Fredag: kl. 8.00-15.00

 

 

 

 Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede