Om os

Strategiske samarbejdspartnere

I PTU – Livet efter Ulykken arbejder vi efter devisen: sammen er vi stærke! Det gælder både internt og eksternt i forhold til samarbejdspartnere. Vi har derfor de seneste år etableret en række samarbejdsrelationer med andre foreninger og sammenslutninger.

PTU og foreningen RYK, der er en del af Dansk Handicap Forbund, har gennem de seneste tre år samarbejdet om en række aktiviteter til gavn for rygmarvsskadede. Det drejer sig både om sundhedsdage, hvor der har været op til 250 deltagere og om arbejdet i PTU’s interessegruppe ”PTU Rygmarv”. Ligeledes har vi haft et samarbejde med Whiplashforeningen om en konference på Herlev Hospital i 2010 med ca. 300 deltagere. Foreningen har også repræsentanter i interessegruppen ”PTU Whiplash” Vi er altid interesserede i konstruktive samarbejder med andre foreninger til gavn for fælles medlemsgrupper.

Internationalt har PTU også en række samarbejdspartnere, vi har eksempelvis et meget tæt samarbejde med Europæisk Polio Union, EPU, hvor PTU også er repræsenteret i bestyrelsen. EPU – europeanpolio.eu – har op mod 20 medlemsorganisationer fra over 15 lande. Samarbejdet har bl.a. udmøntet sig i afholdelsen af en international poliokonference i København i efteråret 2011 hvor over 300 forskere og brugere fra hele verden deltog.

Vi har også samarbejde med den nordiske organisation, NORR vedrørende rygmarvsskadede.

Endelig er PTU medlem af Danske Patienter, Danske Handicaporganisationer, Sammenslutningen af ikke-kommercielle privathospitaler omfattet af sundhedslovens § 79 samt Indsamlingsorganisationernes brancheorganisation, ISOBRO.

Senest er vi påbegyndt et samarbejde med Havarikommissionen for Vejtrafikulykker, Rådet for Sikker Trafik, Rigspolitiet, Kommunernes Landsforening Trygfonden og Forsikring & Pension om etablering af bedre rådgivning til ulykkesramte og deres pårørende.

Kontakt

Hovedafdeling

PTU, Fjeldhammervej 8,
2610 Rødovre

Tlf.: 36 73 90 00
Fax: 36 73 90 01
E-mail: ptuptu.dk

Polio Trafik og Ulykkedes skadede

PTU - Livet efter ulykken er en landsdækkende forening, der arbejder for at skabe ligeværdige vilkår og øget livskvalitet for de over 100.000 danskere, som har alvorlige skader efter en ulykke eller sygdom.

PTU driver derudover et specialsygehus for personer med varigt bevægelses-
handicap samt en bilafdeling, der gør det muligt for handicappede at blive selvkørende.

Afdeling Aarhus

PTU, Rehabiliteringsparken
MarselisborgCentret
P. P. Ørumsgade 11, bygning 3C
8000 Aarhus C

Tlf.: 36 73 90 00
Fax: 36 73 90 01

Åbningstider

Mandag-torsdag: kl. 8.00-16.00
Fredag: kl. 8.00-15.00

 

 

 

 Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede