Specialsygehus

Rehabilitering hos PTU

PTU har en lang tradition for tværfaglig rehabilitering, og vi råder over en bred vifte af fagpersoner inden for eksempelvis fysioterapi, ergoterapi, socialrådgivning, psykologi og medicin.

Tip en ven om denne side
Print denne side

Knap 70 års erfaring med rehabilitering

PTU’s RehabiliteringsCenter har snart 70 års erfaring med at tilbyde tværfaglig rehabilitering til personer med et svært fysisk handicap som følge af primært polio, trafik- og ulykkesskader.

Rehabilitering handler om at få hjælp til at bruge de muligheder, man har for at skabe et godt liv efter en alvorlig sygdom eller ulykke.

En helhedsorienteret indsats

I PTU er vi en bred vifte af fagpersoner, som indgår i den tværfaglige rehabilitering. Den består af en helhedsorienteret indsats, hvor målet er, at patienten opnår et selvstændigt, uafhængigt og meningsfuldt liv. Rehabiliteringen bygger på hele patientens livssituation, og det er samarbejdet mellem patient, pårørende og fagpersoner, som danner baggrund for den koordinerede indsats.

Samarbejde med egen læge

I rehabiliteringscentret har vi et særligt kendskab til de problemer, det giver at leve med et svært fysisk handicap, og vi er vant til at koordinere indsatsen både internt i centrets tværfaglige faggruppe og eksternt med egen læge, hospitalsafdelinger, kommune m.fl.

Behandling i PTU’s RehabiliteringsCenter er gratis for lægehenviste patienter.

Henvisningsskema

Klik og udfyld
online

Kontakt

Hovedafdeling

PTU, Fjeldhammervej 8,
2610 Rødovre

Tlf.: 36 73 90 00
Fax: 36 73 90 01
E-mail: ptuptu.dk

Polio Trafik og Ulykkedes skadede

PTU - Livet efter ulykken er en landsdækkende forening, der arbejder for at skabe ligeværdige vilkår og øget livskvalitet for de over 100.000 danskere, som har alvorlige skader efter en ulykke eller sygdom.

PTU driver derudover et specialsygehus for personer med varigt bevægelses-
handicap samt en bilafdeling, der gør det muligt for handicappede at blive selvkørende.

Afdeling Aarhus

PTU, Rehabiliteringsparken
MarselisborgCentret
P. P. Ørumsgade 11, bygning 3C
8000 Aarhus C

Tlf.: 36 73 90 00
Fax: 36 73 90 01

Åbningstider

Mandag-torsdag: kl. 8.00-16.00
Fredag: kl. 8.00-15.00

 

 

 

 Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede