Kommuner

Om PTU handicapbiler

PTU Handicapbiler hjælper mennesker med et handicap til at køre bil. Vi har specialiseret os i at teste behovet for særlige krav til kørekortet, kørefærdigheder samt afprøvning af den billigst egnede bil og behov for specialindretning til personer med funktionsnedsættelser. Derudover foretager vi forberedende sagsbehandling og gangtest.

Tip en ven om denne side
Print denne side

Anerkendt for specialiseret viden

PTU Handicapbiler har i september 2014 modtaget Socialstyrelsens vurdering af at:

PTU Handicapbiler besidder en specialiseret viden, der er anvendelig i de mest komplicerede sager om vurdering af køreegnethed og indretning af køretøjer til svært handicappede. Denne viden og erfaring med, de mest komplicerede vurderings- og indretningssager vurderes ikke at findes andre steder i landet.

Specialiserede fysioterapeuter

Alle test foretages af fysioterapeuter, der altid er opdateret inden for lovgivning, sygdomme, bilmarkedet og specialindretninger.

Vi er en uvildig samarbejdspartner

Det er vigtigt for PTU Handicapbiler at være en troværdig samarbejdspartner, og vi er derfor uvildige. Vi har ikke nogen form for salg af produkter og er totalt uafhængige af leverandører. Vi tilbyder uden undtagelse den billigst egnede og mest fremtidssikrede løsning til borgeren.

Samarbejder med egen specialkøreskole

PTU Handicapbiler råder over fem testbiler med specialindretninger, der kan tilpasses til den enkeltes behov. Ved testene samarbejder vi med egen køreskole, når vi vurderer den enkeltes kørefærdigheder og kognitive problemer. I køreskolen er der også mulighed for at tage kørekort eller for at få rutinetimer.

Løser alle kørerelaterede opgaver

PTU løser alle typer af kørerelaterede opgaver såsom forberedende sagsbehandling, afprøvning i lastbil, truck og på 3-hjulet knallert eller el-køretøj, så kontakt os og hør, om vi kan løse dit problem.

Tester alle

Alle med et handicap kan henvises eller selv benytte sig af vores ekspertise. Dette uanset diagnose og hvilken type køretøj, det drejer sig om.

Vi dækker hele landet

Med afdelinger i København og Aarhus dækker vi hele landet. Vi har mobilt testudstyr og foretager test og bilvalg, hvor det er mest hensigtsmæssigt for kommunen eller den enkelte.

Sådan kommer vi i gang

Henvisning

 

Kontakt

Hovedafdeling

PTU, Fjeldhammervej 8,
2610 Rødovre

Tlf.: 36 73 90 00
Fax: 36 73 90 01
E-mail: ptuptu.dk

Polio Trafik og Ulykkedes skadede

PTU - Livet efter ulykken er en landsdækkende forening, der arbejder for at skabe ligeværdige vilkår og øget livskvalitet for de over 100.000 danskere, som har alvorlige skader efter en ulykke eller sygdom.

PTU driver derudover et specialsygehus for personer med varigt bevægelses-
handicap samt en bilafdeling, der gør det muligt for handicappede at blive selvkørende.

Afdeling Aarhus

PTU, Rehabiliteringsparken
MarselisborgCentret
P. P. Ørumsgade 11, bygning 3C
8000 Aarhus C

Tlf.: 36 73 90 00
Fax: 36 73 90 01

Åbningstider

Mandag-torsdag: kl. 8.00-16.00
Fredag: kl. 8.00-15.00

 

 

 

 Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede